Anna Wolff Przedsiębiorca „ANNAWOLFF.PL”

Niniejszym pragnę udzielić rekomendacji firmie Future Fusiness 21 w., reprezentowanej przez Pana Wojciecha Maćkowskiego.

Zlecenie dotyczyło doradztwo oraz realizacji projektu graficznego, intro, outro. Usługa została wykonana w ustalonym czasie, komunikacja podczas realizacji zlecenia była bardzo efektywna a efekt końcowy był zgodny z moimi oczekiwaniami.

Polecam usługi firmy Future Business 21 w. – ich jakość oceniam bardzo wysoko ze względu na terminowość, precyzję w odpowiedzi na moje wymagania , profesjonalizm oraz życzliwe podejście. 

Anna Wolff

Oryginalny tekst REFERENCJI znajdziesz w tym miejscu >>>