Jak oszacować stałe koszty e-biznesu?

Jak oszacować stałe koszty e-biznesu?

Jednym z najczęstszych modeli prognozowania budżetów na rozpoczęcie e-biznesu, jakie proponujemy naszym klientom jest model szacowania kosztów w skali miesięcznej. Model taki powinien w pierwszej kolejności zakładać możliwie precyzyjną kwotę jaką w skali miesiąca chcemy przeznaczyć na nasz biznes internetowy.
Zalecane jest uwzględnienie w tym modelu poniższych aspektów z nim związanych tj. koszty:

  • najmu/zakupu komputera lub notebooka,
  • osprzętu biurowego typu drukarka i skaner,
  • miesięcznego abonamentu za możliwie solidny (stabilny i szybki) internet,
  • koszt oprogramowania antywirusowego,
  • koszt oprogramowania biurowego i/lub specjalistycznego,
  • koszt stałej reklamy, zapewniającej napływ nowych klientów i utrzymanie obecnych,
  • ew. ubezpieczenia na wypadek utraty sprzętu i/lub danych,
  • zapasowy sprzęt ew. dodatkowy „zapasowy internet” w ramach np. dodatkowej opłaty abonamentowej do telefonu (4G/5G hot-spot),

Koszty nawet jednorazowych zakupów warto rozpatrywać poprzez pryzmat planowanego okresu czasu co do którego jesteśmy prognozujemy i iż nasz biznes będzie funkcjonował, nawet w przypadku ew. przestojów na skutek tzw. „wypadków losowych” – czyli np. planujemy iż na pewno chcemy aby trwało to conajmniej 2 lata. Tak samo należy podejść do jednorazowych kosztów zakupu sprzętu – pamiętajmy że gwarancja minimum 2 a najlepiej 3 letnia pozwala nam „podzielić” ten „jednorazowy koszt zakupu” na okres obowiązywania gwarancji (+ew. ubezpieczenie od „wypadków losowych” np. stłuczenia ekranu czy zalania płynem laptopa).

Przykładowo koszt zakupu laptopa z 2 letnią gwarancją, w kwocie 3500 zł brutto pozwala nam założyć iż miesięczny koszt jego użytkowania, w kontekście budżetu naszego e-biznesu, wynosić będzie ok 146 zł miesięcznie (w skali 2 lat). Zatem jeśli w tym czasie nastąpi awaria elektroniki, w ramach naprawy gwarancyjnej otrzymamy nowy lub naprawiony laptop, nie ponosząc kosztu zakupu nowego.
Analogicznie w przypadku zakupu licencji na oprogramowania, aczkolwiek coraz bardziej popularnym modelem zakupu jest „dzierżawa oprogramowania” z opłatami co miesięcznymi. Dzięki temu nie musimy ponosić kosztu zakupu oprogramowania z góry za np. cały rok lub „dożywotnio”, skoro np. nie jesteśmy pewni czy nasz biznes zachowa stałą ciągłość działania, zwłaszcza w przypadku braku „rezerw budżetowych” na jego prowadzenie w trudniejszych okresach.

Warto sobie także zadać pytanie ile łącznie (mając na uwadze powyższe czynniki) chcemy po prostu przeznaczyć środków finansowych w skali miesiąca, na prowadzenie naszego e-biznesu. Dobrze jest rozpatrywać ten aspekt w kontekście szacowanych przez nas przychodów (oczywiście w skali miesiąca) przyjmując wyznacznik iż np. 10-25% przychodów chcemy przeznaczyć na ten cel.


Należy przy tym pamiętać iż planując nie wielkie wydatki na ten cel, nie należy oczekiwać najnowocześniejszej klasy zabezpieczeń czy potężnych kampanii reklamowych w internecie bo na to są porostu potrzebne odpowiednio większe środki finansowe. Nie mniej jednak warto tu zachować zdrowy rozsądek i mając na uwadze powyższe rady dobrze oszacować sobie pulę środków jaką chcemy przeznaczyć na nasz e-biznes w internecie.

Pozdrawiamy,
Zespół FB21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.