Bezpieczeństwo e-biznesu.

Bezpieczeństwo e-biznesu.

Poniżej chcielibyśmy przypomnieć Państwu kilka kluczowych obszarów/aspektów o których należy pamiętać mając na uwadze zapewnienie stałego bezpieczeństwa swojego e-biznesu:

  1. Ochrona stron internetowych – wykorzystanie dedykowanych usług takich jak m.in. WAF, celem filtrowania ruchu kierowanego do (oraz w niektórych przypadkach także „z”) naszej strony.
  2. Regularna archiwizacja danych – automatyzacja sporządzania kopii zapasowych strony, w regularny sposób, w zależności od częstotliwości zmian jakie wprowadzamy na stronie (np. kopia codzienna, co tygodniowa czy co miesięczna).
  3. Bezpieczeństwo dostępu (autoryzacja) – Stosowanie mechanizmów dwu etapowego uwierzytelniania, cykliczne zmiany haseł o możliwie złożonej kombinacji, zarządzanie prawami dostępu poszczególnych użytkowników strony.
  4. Bezpieczne połączenie – Stosowanie certyfikatów SSL, umożliwiających bezpieczne (szyfrowane) połączenia pomiędzy Klientami korzystającymi z naszej strony, a serwerem na którym nasza strona funkcjonuje.
  5. Aktualizacje – automatyczne i regularne aktualizacje platformy na której funkcjonuje nasza strona (np. WordPress) oraz skonfigurowanych i uruchomionych na niej „wtyczek” 
  6. Bezpieczne zarządzanie – Odpowiednio zabezpieczone komputery, z których to realizowane są połączenia Administratorskie czy redakcyjne, do naszej strony,.
  7. Audyt kodu strony – w przypadku realizacji projektów dotyczących bardziej złożonych obszarów funkcjonalnych strony www, zwłaszcza w przypadku stron bazujących na autorskich CMS, sugerowane są odpłatne, zewnętrzne audyty kodu strony, które mają na celu sprawdzić JAKOŚĆ kodu (pod kątem ew. luk bezpieczeństwa które mogą powstać na skutek słabej jakości kodu, na którym bazuje taka strona).

Pozdrawiamy,
Zespół FB21.pl